Χρηματοδότηση

 

Χρηματοδότηση

Το παραδοσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αγορά του επαγγελματικού οχήματός σας από μία προκαταβολή και η βεβαιότητα των σταθερών δόσεων σε όλη τη διάρκεια. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι από 12 έως 72 μήνες. Η πρώτη δόση πληρώνεται σε 30 ημέρες από την έγκριση του συμβολαίου.

Leasing

Το κλασικό Leasing το οποίο σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καινούργιο επαγγελματικό όχημα χωρίς να δεσμεύετε το κεφάλαιό σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταθέσετε μία μικρή εγγύηση. Μπορείτε εσείς να επιλέξετε τη διάρκεια του συμβολαίου σας. Οι δόσεις είναι σταθερές και οι φόροι εκπίπτουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο τέλος του συμβολαίου το όχημα σας ανήκει με μία υπολειπόμενη αξία 10€.