Κατάλογοι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Μπορείτε να 'κατεβάσετε' τον κατάλογο του οχήματος που επιθυμείτε σε μορφή pdf.

Ducato Μεταφοράς Αγαθών


Ducato Μεταφοράς Επιβατών


Ducato Για Διασκευές


Fullback


Fiorino


Panda Van


Talento
© Fiat Group Automobiles S.p.A. 2012 - All rights reserved
Οι πληροφορίες και οι εικόνες που περιέχονται στον διαθέσιμο κατάλογο (prospectus) για λήψη (download) είναι ενημερωμένες μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης, που αναφέρεται στην τρίτη/τέταρτη σελίδα του καταλόγου. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί πράγματι να διαφοροποιούνται από αυτά που αναγράφονται στον κατάλογο καθώς η FIAT διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή - για λόγους τεχνικής φύσεως ή εμπορικούς στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, που αναφέρονται στους καταλόγους. Σημειώνεται εξάλλου ότι ο εξοπλισμός και τα χρώματα των αναφερομένων μοντέλων μπορούν να είναι διαθέσιμα ως βασικός (standard) ή ως προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση (του μοντέλου). Συνίσταται, σε κάθε περίπτωση, η απευθείας επικοινωνία με όποιον διανομέα της FIAT επιθυμείτε για να λάβετε την πιο πρόσφατη και πλήρη ενημέρωση.